Méhgyógyítás – Miért fontos minden nőnek?

A méhünk nem csak a gyermekszülés képességét adta meg nekünk. A méhünk a női központunk, a női bölcsességünk és teremtő erőnk bölcsője. A méhünkre való odafigyelés nem csak akkor időszerű, amikor gyermeket szeretnénk, hanem a nőiségünkhöz kapcsolódva egész életünkben oda kell figyelnünk rá és hallgatnunk kell rá.

A méhünk segít nekünk. És ha nem figyelünk magunkra (és rá) kellőképpen, akkor jelez nekünk. Finoman, majd egyre intenzívebben. A méhünkkel való beszélgetés, kapcsolódás, meditáció egy lehetőség, mellyel megőrizhetjük női egészségünket és erőnket, szükség esetén pedig gyógyíthatjuk fizikai és lelki sebeinket, családunk és őseink sebeit.

Számos híres író, természetgyógyász és gyógyító könyvéből gyűjtöttem össze a nőiségre, női erőnkre és méhünk megbecsülésének fontosságára vonatkozó részleteket.

A könyvek szerzői nagyon különböző szemléletűek gyógymódjaikat és módszereiket tekintve, de közös bennük: a saját magunk öngyógyító képességére és belső erőnk felfedezésére hív minket. Válogass a részletek között ízlésed szerint, remélem megleled azt a forrást, ami megerősíti benned a méhedre való odafigyelés és a méhgyógyítás jelentőségét, és elindulsz az önfelfedezés és öngyógyítás utján.

Rüdiger Dahlke

Méh (uterus) Szimbolikus jelentés: termékenység; minden kezdet “bölcsője”, termékeny ősmocsár, ahol az élet létrejöhet: fészek (a legelső), védettség; az a szerv, amely a nőiség ritmikusságát kifejezésre juttatja; erős izomzat, amelyben benne rejlik a nő ereje, és ami a külvilág felé csak nagyon ritkán válik láthatóvá. Feladat, témakör: anyaság, a születő életnek otthont adni, táplálni; kinyílni és életet ajándékozni (a szülés során). Ősprincípium: Hold.

A test, mint őszinte tanítómester sokat tud ebben segíteni. Hagyjuk tehát, hogy megszólítson és tanítson minket, fogadjuk el, mint a legbeszédesebb terapeutát, aki egész életünkön végigkísér, és jegyzőkönyvet vezet mulasztásainkról, ballépéseinkről. Testünk könyvként szolgál számunkra, amelyből olvashatunk, és megtudhatjuk, mi hiányzik nekünk. Ha pedig megtanulunk helyesen kérdezni, közölni fogja velünk, hogy miként segítsünk rajta, vagyis önmagunkon, és így hogyan válhatunk saját magunk gyógyítójává.

Ha elgondolkodunk mindezeken, utat törhetünk magunknak saját lelki mintáink mélységeibe. A legegyszerűbb út női oldalunk bevonásával, a belső ösvényen keresztül vezet. 

A még meg nem született gyermek előkészítése a születésre a belső hang segítségével létrehozott kapcsolattal és más intuitív úton – felbecsülhetetlen szolgálatot tesz. A helyes, az optimista és offenzív beállítódás egyformán fontos az anyánál és a gyermeknél is. Itt is előnyös, ha az anya idejekorán, vagyis lehetőleg még a terhesség előtt kapcsolatba lép belső hangjával, például megfelelő meditációk útján. De még a terhesség elején se késő a saját lelki tájak beleérző feltérképezésére, mert ennek segítségével a legkönnyebb a gyerekhez fűződő bensőséges kapcsolatot megteremteni.

Ha a méh ebben az életszakaszban teljesen fölösleges lenne, az organizmus magától visszafejlesztené, mint ezt más, már nem használt izmokkal és részben a méhvel is teszi.

Rüdiger Dahlke: A betegség mint szimbólum

Rüdiger Dahlke: Sorsfordulók

Margit és Rüdiger Dahlke – Volker Zahn: Női egész-ség 

Thorwald Dethlefsen-Rüdiger Dahlke: Út a teljességhez, A betegség jelentése és jelentősége

Dr. Nagy Géza

Azzal mindenki egyetért, hogy betegség esetén nemcsak a testet, hanem elsősorban a lelket kell gyógyítani. Ez a természetes gyógymódok alapelve. … A beteg embereknek például gyógyulási programra van szükségük. Ez azzal kezdődik, hogy az ember megtanul meditálni – vagyis testileg-lelkileg ellazulni.

Dr. Nagy Géza: Betegségek gyógyítása gyógynövényekkel

Dr. Nagy Géza: Gyógynövények ismertetése, felismerése és gyógyászati felhasználása

Hidas György – Raffai Jenő – Vollner Judit

A születendő gyermek első környezete az anyaméh. Az édesanya és a magzat között  az első pillanattól kezdve kapcsolat van. Nem csupán fizikai, biológiai, hanem lélektani is. Lelki köldökzsinór köti össze őket egymással. Az anya belső világának minden rezdülése érinti a baba testét és lelkét. De elérik a tágabb világ behatásai, stresszei is. A legújabb kutatások az mutatják, hogy az anya születendő gyermekével kapcsolatos beállítódásai meghatározóak a baba fejlődésére, a születése utáni személyiségére, kapcsolataira, társadalmi beilleszkedésére. Az anyaméhben szerzett tapasztalatok kihatnak az ember testi-lelki fejlődésére, személyiségére, társadalmi kapcsolatai milyenségére.

Amit a gyermek az anyaméhben átél, az egyúttal tanulási folyamat is. Ahogy David Chamberlain fogalmazta: “az anyaméh az élet első iskolája, és mindannyian látogattuk azt.”

…az anya-magzat kapcsolatanalízis… Olyan módszer, amelynek segítségével eddig nem ismert mély kapcsolatba kerülhet egymással anya és babája. Saját kezükbe vehetik a sorsukat, és egymást fejlesztve eljuthatnak lehetőségeik határához.

Hidas György – Raffai Jenő – Vollner Judit: Lelki köldökzsinór – Beszélgetek a kisbabámmal

Sivánanda-kézikönyv a Meditációhoz

A meditáció valóban elhozza ezt az enyhülést, és még ennél sokkal többet. Megtanít bennünket arra, hogy mindannyiunkban van egy olyan erő, energia, béke és bölcsesség, amelyre támaszkodhatunk, ha már tudjuk, hogy bennünk van. Ez az erő ösztönzi, bátorítja, támogatja és megerősíti azokat, akik pozitív irányban kívánnak fejlődni. Talán nem vagy tudatában ennek a belső forrásnak, vagy téves elképzeléseid vannak róla. … Az erő, a fény jelen van, és mindenkinek rendelkezésére áll: egyszerűen csak rá kell kapcsolódnunk az áramra.

Sivánanda-kézikönyv a Meditációhoz, Az elme feletti uralom és a transzcendens megtapasztalása

Szvámi Szárádananda

Szvádhiszthána-csakra, az alkotóerő bölcsője, A második csakrát, amely a vese és a nemi szervek tájékán található, szvádhiszthána-csakrának vagy szakrális csakrának nevezzük. Ez a csakra a kreativitás, az öröm, a szexualitás, a védelem, a kontroll és a moralitás irányítója. Az álmokért, a fantáziáért és az érzelmekért is ez felel. A szanszkrit nyelvben a szvádhiszthána szó többféle mellékjelentéssel bír. Fordíthatjuk úgy, mint az önvaló szent otthona, az édes hely és az istennő kedvenc tartózkodási helye

Amikor szvádhiszthána-csakránk működése kiegyensúlyozott, szinte kivirágzunk: érzékenyek, intuitívak, bizakodók vagyunk, tele álmokkal, tervekkel és egészséges vágyakkal. Alkalmazkodunk, elfogadjuk a változásokat és követjük az élet áramlását. Ha a szakrális csakra nem megfelelő, nehéz ráérezni az élet ízére: semmi sem tűnik elég jónak, és depressziós tünetek is jelentkezhetnek. Ilyenkor úgy érezzük, hogy sem erőnk, sem lehetőségünk, sem pedig eszközeink nincsenek a változtatásra, mintha egyfajta alkotói válságot élnénk meg.

Szvámi Szárádananda: Csakrameditáció

CLARISSA PINKOLA ESTÉS, PH. D.

Amikor a nők helyreállítják kapcsolatukat az Ősi Természettel, olyan ál- landó belső figyelőt, tudót, látót, bölcs jóst, ösztönzőt, belső érzékelőt, alko- tót, teremtőt, ötletadót és meghallgatót mondhatnak magukénak, aki a vib- ráló életet sugallja, e felé irányítja és sarkallja őket belső világukban épp- úgy, mint a külsőben. Amikor a nők a Természeti Asszonnyal vannak együtt, e kapcsolat fénye sugárzik róluk. Ez a zabolátlan ősi tanító, anya és mentor támogatja mindig belső és külső életüket. 

Egy mondás szerint „Az ember csak egyszer térhet haza”. Ez nem igaz. Az anyaméhbe ugyan nem mászhatunk vissza, a lélek otthonába azonban újra megtérhetünk. Ez nem csak lehetőségünk, de kötelességünk is. 

Mi a hazatalálás? Az az ösztön, melynek segítségével visszatérünk arra a helyre, amire emlékszünk. Ez az a képesség, melynek révén akár sötétben, akár napvilágnál megtaláljuk otthonunkat. 

A „Hol az otthon?” kérdésére a pontos válasz összetettebb… de ez mégis valami belső hely, olyan hely, mely inkább időben, mint térben található meg, ahol a nők egységesnek érzik magukat. 

CLARISSA PINKOLA ESTÉS, PH. D.: FARKASOKKAL FUTÓ ASSZONYOK, Beavatás a nőiség őseredetének titkaiba

Queen Afua

Méhünk minden emberi élet kapuja. Amikor tiszteljük és becsüljük a méhünket, akkor az az erő, a kreativítás és szépség csatornájává válik, és öröm lesz úrrá a földön. Ám amikor hangja nem kerül meghallgatásra, megválaszolatlan és elutasított marad, akkor méhünk betegségek forrásává lesz.

A női méh kollektív állapota földünk állapotát tükrözi. Amikor oly sok nő szenved daganatoktól, cisztáktól, frigiditástól és erős menstruációs vérzéstől, amikor oly sok nő él át szexuális agressziót és szükségtelen méheltávolítást, akkor diszharmónia borítja el a földet.

A női méh állapota közvetlenül a női elmét, lelket és tetteket tükrözi. Méhünk érzelmeink tárházául szolgál. Magába gyűjti minden érzésünket – jókat és rosszakat is egyaránt. Mára kollektíven elértük a „negatív méh-energia” állapotát.

Az a szeretet és törődés, amellyel a nő a méhével bánik, visszatükrözi valós emocionális, spirituális, fizikai és mentális egészségi állapotát. Sajnos napjaink világában túl sok nő szenved valamilyen betegségbe torkolló méhelváltozástól. Mi nők, ahogy gyógyítjuk és átformáljuk méhünket, megváltoztathatjuk a sorsunkat csakúgy, mint a földünk sorsát.

Nőtársaim, itt az ideje, hogy újra kezünkbe ragadjuk az irányítást! Az életünkkel kell megvédenünk méhünket, mert méhünk minden kreativitásunk, teremtőerőnk szülőhelye.

Queen Afua- Szakrális Nő, A női test, szellem, és lélek harmóniájának vezérfonala, a lelki erő és bölcsesség újjászületése a nőiségben

Pozsgai Nikoletta Katalin

A nő testi-lelki-szellemi EGÉSZségének alapja a méhe. A női test akkor tudja gyorsan és hatékonyan regenerálni magát, ha a méh energiatere jól és egészségesen működik. Mindez akkor van így, ha helyreáll méh-terének energetikai rendszere, s benne belülről fakadó biztonságérzet, meggyógyult ősbizalom és belső stabilitás van jelen. Ahogy a rugalmas, lágy erőbe való visszatérést gyakoroljuk, úgy leszünk egyre könnyedebbek, valóban nőiesek, mégis kibillenthetetlen erőben állók, az áramlással együtt természetes könnyedséggel teremtők.

Pozsgai Nikoletta Katalin: Méh erő ébresztő

Áldás kísérje minden léptedet!

Saját műhelyemről itt olvashatsz: MÉHGYÓGYÍTÁS– Önfelfedező és öngyógyító műhely 3.

Nőiség és Nőiesség Facebook oldal: https://www.facebook.com/Nőiség-és-Nőiesség-101395105333946

Vélemény, hozzászólás?